Trainingen

Hulp aan Ondernemers geeft diverse trainingen en workshops. Wij schakelen altijd deskundige docenten in. Hierbij is er de mogelijkheid om te kiezen voor open trainingen en maatwerktrainingen. De maatwerktrainingen kunnen zowel in-company als elders gegeven worden.

Wij bieden de volgende trainingen:

training administratie voor zelfstandigen

Training
Administratie voor zelfstandigen

Administratievoering voor zelfstandigen

training schrijf je eigen marketingplan

Training
Schrijf je eigen marketingplan

Schrijf je eigen marketingplan

Training presentatietechnieken via hulp aan ondernemers

Training
Presentatietechnieken

Presentatietechnieken


verkooptraining via hulp aan ondernemers

Verkooptraining ondernemers

Verkooptraining

Training assertiviteit via hulp aan ondernemers

Training
Assertiviteit

Assertiviteit

training telefonische acquisitie

Training
Telefonische acquisitie

Telefonische acquisitie

Bij de open trainingen, waar je jezelf individueel inschrijft,  wordt er getraind volgens een vast patroon; bij de maatwerktraining bepaalt de klant op welke onderdelen er specifiek getraind moet worden. Er kan dan speciale aandacht gegeven worden aan bepaalde onderdelen. Bij een maatwerktraining worden vaker minder deelnemers tegelijk getraind, zodat er meer individuele aandacht is. In alle gevallen worden de trainingen gegeven op een basis van wederzijds respect en wordt er behalve op vaardigheden ook getraind op gedrag.

De trainingen en workshops zijn geënt op interactie. De cursist of deelnemer krijgt de mogelijkheid om actief deel te nemen. Daarmee bereik je het beste resultaat. Trainingen en workshops duren niet langer dan noodzakelijk. Dit drukt de prijs en verhoogt het effect.

Na iedere training of workshop vindt er een evaluatie plaats. Dit kan enige tijd na zo’n bijeenkomst nog gebeuren. Met de uitkomsten worden de trainingen en workshops nog aangepast.