Training

Hulp aan Ondernemers geeft diverse trainingen en workshops. Wij schakelen altijd deskundige docenten in. Hierbij is er de mogelijkheid om te kiezen voor open trainingen en maatwerktrainingen. De maatwerktrainingen kunnen zowel in-company als elders gegeven worden.

Wij bieden de volgende trainingen:

Bij de open trainingen, waar je jezelf individueel inschrijft,  wordt er getraind volgens een vast patroon; bij de maatwerktraining bepaalt de klant op welke onderdelen er specifiek getraind moet worden. Er kan dan speciale aandacht gegeven worden aan bepaalde onderdelen. Bij een maatwerktraining worden vaker minder deelnemers tegelijk getraind, zodat er meer individuele aandacht is. In alle gevallen worden de trainingen gegeven op een basis van wederzijds respect en wordt er behalve op vaardigheden ook getraind op gedrag.

De trainingen en workshops zijn geënt op interactie. De cursist of deelnemer krijgt de mogelijkheid om actief deel te nemen. Daarmee bereik je het beste resultaat. Trainingen en workshops duren niet langer dan noodzakelijk. Dit drukt de prijs en verhoogt het effect.

Na iedere training of workshop vindt er een evaluatie plaats. Dit kan enige tijd na zo’n bijeenkomst nog gebeuren. Met de uitkomsten worden de trainingen en workshops nog aangepast.